ชื่อเรื่อง  อยู่ที่หัวใจ

ชื่อผู้แต่ง  มุซักกีร
สำนักพิมพ์  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่พิมพ์  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พ.ศ.2551
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
หัวใจของคนเราเป็นศูนย์กลางของการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง  เพราะหัวใจนี่แหละที่ทำให้ผลลัพธ์ของการกระทำเปลี่ยนแปลง  ถ้าใจของเราคิดดีผลลัพธ์ที่เราทำนั้นก็จะออกมาดี  ถ้าใจเราคิดไม่ดีผลลัพธ์ที่อกมานั้นก็จะไม่ดีด้วย  แต่ถ้าเรามัวแต่กลัวจนไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรเลยก็จะเกิดผลเสียตามมา   การงานทุกการงานก็ขึ้นอยู่กับหัวใจ  ดังนั้นเราจึงควรทำงานทุกงานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะว่ามันจะส่งผลดีต่อตัวเราและคนรอบข้างของเราด้วยเช่นกัน
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน   ทำให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์แล้วกจะเกิดผลเสียต่อตัวเราได้
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1.   เราต้องคิดก่อนทำเสมอ
2.   การที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องซื่อสัตย์เสมอ
3.   เราต้องกล้าที่จะทำอะไรถ้ามัวแต่กลัวแล้วเมื่อไหร่ถึงจะประสบผลสำเร็จ
4.   ถ้าเราทำดีเราก็จะได้ดีแต่ถ้าเราทำชั่วผลออกมาก็จะไม่ดีด้วย
5.   การที่เราจะทำอะไรนั้นเราควรที่จะคิดว่าทำแล้วมีผลต่อใครบ้าง
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
การที่เราจะทำงานทุกชิ้นนั้นอยู่ที่หัวใจ  ดังนั้นเราจึงควรทำงานทุกงานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และเราก็ต้องซื่อสัตย์กับงานที่ต้องทำ
Advertisements