ชื่อเรื่อง   นายจ้างกับคนใช้
ชื่อผู้แต่ง   มิราเคิล ออฟไลฟ์
สำนักพิมพ์ ห.จ.ก. เจริญรัฐการพิมพ์    ปีที่พิมพ์  2553
                        สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
 นายจ้างคนหนึ่ง ก่อนออกไปทำงาน สั่งให้คนใช้ขัดรองเท้าให้ ส่วนคนใช้รู้สึกขี้เกียจ จึงพูดขึ้นว่า “จะขัดรองเท้าทำไมพรุ่งนี้ก็เปื้อนอีก”เมื่อนายจ้างได้ยินคนใช้พูดอย่างนั้น…….รู้สึกโมโหนิด ๆ แต่ไม่พูดว่าอะไร เดินไปใส่กุญแจตู้กับข้าวทันที คนใช้เห็นดังนั้นจึงถามขึ้นว่า “ท่านใส่กุญแจตู้กับข้าวทำไมแล้วหนูจะเอาอะไรกิน” นายจ้างจึงตอบว่า “จะกินทำไม พรุ่งนี้ก็หิวอีก” คนใช้ได้ฟังนายจ้างพูดดังนั้นจึงยอมไปขัดรองเท้า ฝ่ายนายจ้างก็ไปเปิดกุญแจตู้กับข้าวให้ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา คนใช้ก็ไม่กล้าตีฝีปากกับนายจ้างอีกเลยถ้าเรข้อคิดที่ได้จากการอ่านาจะประกอบอาชีพสุจริต และเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไร จงทำตามหน้าที่ชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้าและมีความสุข
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
จงทำตามหน้าที่ชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้าและมีความสุข
การนำข้คิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์
ใช้ในการดำรงชีวิตอยางอย่างเเคร่งครัด
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
จงทำตามหน้าที่ชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้าและมีความสุขเพราะคนเราถ้าลื่มหน้าที่ก็ไม่เกิดงาน
Advertisements