ชื่อเรื่อง    ถนนนี้ไม่ใช้ของท่าน
ชื่อผู้แต่ง   อาจารย์มันศูร  อับดุลลอฮ์
สำนักพิมพ์    อาวีพาณิชย์     ปีที่พิมพ์   2549
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
เด็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งเล่นกันอยู่อย่าง สนุกสนามบนถนนหนทางที่ผู้คนสัญจรไปมา ในเวลาต่อมาขบวนของคอลีฟะฮอัลมะนูน ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของมวลมนุษย์ในเวลานั้นพร้อมคณะผู้ติดตามก็เดินทางมาทาง นั้น ผู้คนที่สัญจรไปมาและเด็กที่วิ่งเล่นกันเจี๊ยวจ๊าวต่างก็วิ่งหลบหลีกกันไป หมดด้วยความเกรงกลัวต่อคอลีฟะฮและทหารผู้ไกล้ชิก แต่มีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ไม่วิ่งออกไปจากทางเดินนั้น แกยืนจ้องเขม็งไปที่ขบวนเดินทางของคอลีฟะฮซึ่งค่อยฯเข้ามาไกล้เข้ามาไกล้ ประชาชนที่แอบซ่อนอยู่ตามร้านมองมาที่เด็กน้อยคนนี้ตาไม่กระพริบ คอลีฟะฮเองก็รู้สึกแปลกใจกับเด็กคนนี้ เมื่อเดินทางมาถึ่งคอลีฟะฮจึ่งถามเด็กคนนี้ว่า”เจ้าหนู…ทำไม่เจ้าไม่วิ่ง หนีเหมือนเด็กคนอืนเขาล่ะ.?”เจ้าหนูน้อยเงยหน้าขึ่นแล้วตอบอย่างไม่หวันกลัว ว่า”โอ้ท่านคอลีฟะฮ์…ทางเดินไม่ได้แคบนัก ท่านสามารถเดินทางผ่านไปได้แม้ว่าเขาจะยื่นอยู่ที่นี่ ข้าไม่ได้รู้สึกว่าข้าทำผิดต่อท่านคอลีฟะฮด้วย ข้าไม่ได้เกรงกลัวต่อท่าน แล้วข้าจะต้องวิ่งไปทำไม และข้าคิดด้วยว่าท่านจะไม่ทำอะไรข้า เพราะข้าไม่มีความผิดใดๆ…”คอลีฟะฮได้ฟังเช่นนั้นทั้งในดวามกล้าหาญและความ ชาญฉลาดของเจ้าเด็กน้อยจึงได้ถามว่า”เจ้าชื่ออะไรล่ะ…?””ข้าชื่อ มุฮัมมัด บิน อะลี ริฎอ”เจ้าน้อยตอบ ได้ฟังเช่นนั้น คอลีฟะฮ มะมูมถึงกับอุทานว่า “มาชาอัลลอฮ สมควรแล้วละเพราะเจ้าเป็นลานของท่านนบี”
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
1.ผู้ที่ไม่ได้ทำความผิดไม่จำเป็นต้องเกรงกลัว
2.ผู้ที่ไม่ได้ทำความผิดมักจะกล้าหาญเสมอ
3.ความกล้าหาญและการเดินหน้าย่อมไม่แพ้อุปสรรคใดๆ
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1.ถ้าหากเราไม่ได้กระทำความผิดใดๆเราก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวต่อสิ่งนั้น
2.ผู้ที่ไม่กระทำความผิดจะเป็นผู้ที่กล้าหาญที่จะต่อสู้ต่ออุปสรรคนั้นๆ
ข้อความที่ประทับใจ / ข้อคิดเห็นของนักเรียน
การที่เราไม่กระทำความผิดต่อผู้ใดนั้นจะทำให้ เราเชื่อในสิ่งนั้นว่าจะไม่มีไครสามารถทำอะไรเราได้ดังนั้นหากเราไม่ไดกระทำ ความผิดเราก็จะต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคนั้น
Advertisements