ชื่อเรื่อง ต้นไม้สวรรค์
ชื่อผู้แต่ง  มันศูร  อับดุลลอฮ
สำนักพิมพ์ อาลีพาณิช  ปีที่พิมพ์   2548
สรุปสารสำคัญ
มี ต้นอินทผาลัมอยู่ต้นหนึงปลูกอยู่ในเขตของบ้านหลังหนึงบริเวณบ้านของคนยากจน ที่อาศัยอยู่ติดกันบางครั้งเมื่อการเก็บผลอินทผลัมของมันกระเดนเข้าไปในบ้าน ของคนยากจนทำให้เด็กๆต้องมาคว้ากินกันแต่ผู้เป็นเจ้าของไม่พอใจบางที่ถึง กลับดึงเอาออกจากปากเด็กผู้ยากจนด้วยซ้ำจีงนำเรื่องนี้มาร้องเรียนต่อท่าน นบีซอลลออฮวาสัลลัมจึงเรียกเจ้าของต้นอินทผาลัมมาพบและสอบถามว่าเขาเต็มใจ มอบส่วนนี้แก่ท่านไหมเจ้าของสวนตอบปฎิเสธและบอกว่าเคยมีขอซื่อต้นไม่นี้แล้ว แต่เขาไม่ขายให้แพราะติดใจในรสชาติของมันเมื่อเจ้าของต้นอินทผาลัมหากผมซื่อ ต้นไม้นี้และมอบให้ท่านและมอบให้ท่านนบีผมจะได้รับต้นไม้จากสวรรค์ที่ท่านรอ ซุลสํญญาว่าจะให้เป็นการตอบแทนด้วยหริอป่าวชายผู้ันั่นจีงเรียกไปหาเจ้าของ สวนโดยพูดว่าขายต้นอินทผาลัมต้นนี้ให้แก่เราเถอะแก่เราเถอะจะให้ราคาเท่าไร ก็ได้เจ้าของตอบว่าแม้ท่านนบีสํญญาต้นไม้ในสวรรค์ให้แก่ฉันแล้วฉันยังไม่ยอม ให้เลยแม้ราคามากเพียงใดก็ตามเจ้าของส่วนตอบกลับว่าเราอาจจะขายมันแต่คงไม่ มีใครซื่อมั้นหรอกหากเราบอกราคาของมันชายคนนั้นตอบกลับว่าบอกราคามาเถอะเจ้า ของสวนตอบว่าราคาต้นนี้ท่านต้องเอาต้นอื่นมาและถึง 40 ต้นเราจึงจะขายให้ชายคนรับปากแต่ก่อนที่เขาจะจากไปเจ้าของส่วนยังยื่่นเงือน ไขอีกกว่าทั่ง 40 ต้นจะต้องอยู๋ในส่วนเดียวกันทั่งหมดน่ะโดยไม่รอช้าชายคนนั้นรีบตอบตกลงใน เวลาไม่นานชายคนนั้นก็สามารถหาต้นอินทผาลัม 40 ต้นที่อยู่ในสวนเดียวกันได้ท่านนบีซอลลอฮอาลัยฮีวาสัลลัมได้เรียกชายยากจนมา และมอบต้นอินทผาลัมนั่นให้แก่เรา

 

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
1ทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทน
2 สอนให้คนรู้จักอดทน
3 มีน้ำใจให้กันโดยไม่หวังผลตอบแทน
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช่ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1.ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของคน
2.ช่วยคนยากจน
3.สอนให้เราได้รู้จักมีความเมตตาเอื้อเฟืยเผื่อ แผ่ ต่อกัน
ข้อความที่ประทับใจ
ชาย ผู้หวังสรรค์ได้ลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซี่งต้นไม้ที่่ท่านนบีสํญญา ไว้แต่จงคิดดูสิหากท่านนบีสํญญาไว้ว่าเขาจะได้ต้นไม้ในสวรรค์นั่นก็เท่ากับ ว่าชายคนนั่นต้องอยู่ในสวรรค์ด้วยนะสิช่างเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆ
Advertisements